Ticari Araç Üzerine Reklam Nasıl Alınır?

Ticari Araç Üzerine Reklam Nasıl Alınır?

Ticari araç üzerine reklam nasıl alınır? Sorusunu Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik açıklığa kavuşturmaktadır. İlgili yönetmelikte ticari araçlara reklam alma hususları detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

Yönetmeliğe göre ticari araçlara reklam almak için öncelikle belediyeye vergi ödenmesi gerektiği belirtilmektedir. Ticari araçlara reklam giydirmesi yapmak için deneyimli bir reklam ajansından rehberlik almak sürecin hızlı ve yönetmeliğe uygun olmasını sağlayacaktır.

Arabaya reklam vermek isteyen firmaların birçoğu ticari araçlara daha fazla reklam verme eğilimindedir. Ticari aracınız için en uygun reklam seçeneklerine arabayareklamalmak.com’dan üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ticari araçlarda reklam bulundurmak için Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi almak gerekmektedir. Ticari araca reklam alarak her ay düzenli bir şekilde ek gelir elde etmek mümkündür.

Ticari Araçlarda Reklam Yetki Belgesi

Ticari araç sahipleri bu araçlarda reklam taşımak için yetki belgesi almak zorundadır. Ticari araçlarda reklam taşımak için gereken yetki belgesi belediyeden alınmaktadır. Ticari araçlara reklam yetki belgesi almak için belediyeler tarafından istenilen belgeler şu şekildedir;

  • Tasdikli oda sicil kayıt örneği
  • Dilekçe

Belediye yapılan başvuruyu en geç 7 iş günü içerisinde sonuçlandırmak ve sonucundan başvuru sahibine bilgilendirme yapmak zorundadır. Ticari araç sahibi belediyeden aldığı yetki belgesini reklamcıya teslim etmesiyle birlikte süreç başlatılır.

Ticari Araçlarda Reklam Yetki Belgesinin Özellikleri

Ticari araçlara reklam taşıması için belediyeler tarafından verilen Yetki Belgesinin süresi 1 yıldır. Belediyeler tarafından verilen reklam taşıma yetki belgesi başkalarına devredilemez veya kiralanamaz.

Ticari araçlara verilen reklam taşıma yetki belgesi bağlı bulunan belediye ve mücavir alanlar ile sınırlandırılmıştır. Ticari araca alınan reklam kampanyasının süresi 1 yılı geçmesi durumunda süre uzatımı için belediyeye tekrar başvuru yapmak gerekmektedir.

Reklam kampanyası tek bir mal veya hizmete ait olması durumunda başkaca bir reklam taşınamaz. Ancak, bir mal veya hizmet koluna ait reklam kampanyası içerisinde değişik marka ve ürünlerin farklı sürelerde reklamı yapılabilir.

Ticari araçlara reklam vermek isteyen firmalar araç sahiplerinin reklam uygulamaları sırasında araçlarında oluşabilecek hasarlar için yönetmelikte belirtilen tutarlarda teminat mektubunu belediyeye vermeleri zorunludur.

Aynı şekilde reklam kampanyasında kullanılacak araç sayısının artırılması durumunda her araç için yeni bir reklam taşıma yetki belgesi ve teminat mektubu olması gerekmektedir.

Ticari araçlarınız için reklam taşıma yetki belgesi hakkında profesyonel rehberlik hizmetlerine arabayareklamalmak.com’dan ulaşabilirsiniz.

Ticari Araçlara Reklam Takılmasında Uyulacak Hususlar

Bir araca uygulanacak reklam camlar, tekerler, ön ve arka kısımlarda yer alamaz. Araca uygulanacak reklam giydirmesi aracı komple kapatamaz ve aracın renginin görünmesine engel olacak şekilde yapılamaz.

Reklamların görünmesi için kullanılan tabela ve pano gibi unsurlar ışıkları, çalışma yerlerini ve kapasitesi gibi belirleyici yerlerini kapatamaz ve değiştiremez. Reklam için kullanılan uygulamalar aracın plaka, şekil, yazı ve şekillerin görünmesini engelleyecek şekilde olamaz.

Reklam tabelası gibi uygulamalar aracın ebatlarını aşacak şekilde belirlenemez. Araçlara uygulanan sesli ve ışıklı tabelalarda diğer sürücüleri tehlikeye sokacak yansıma oluşturan malzemeler kullanılamaz.

Araçlara uygulanacak reklamın düşme, kayma, denge bozma, takılma, yola sürterek gürültü oluşturması gibi riskleri bulunmamalıdır. Araç içerisine sürücünün görüş açısını engellemeyecek reklam cihazları koyulabilir.

Ticari ve özel araçlarda tütün mamulleri ve alkollü içecek reklamları yapılamaz. Araçlarda bulundurulacak reklamlar genel ahlak kurallarına ve anayasal düzene aykırılık teşkil edemez. Reklam kampanyasının sona ermesi veya reklam taşıma yetki belgesinin süresinin dolması durumunda araçta bulanan reklam 5 iş günü içerisinde sökülmek zorundadır.